(1)
Sinchuk, A. V.; Sinchuk, N. V.; Baryshnikova, S. V.; Kolbas, A. P. A New Host Plant for Cameraria Ohridella Deschka & Dimic, 1986 (Lepidoptera: Gracilleriidae). SHILAP Revta. lepid. 2023, 51, 539-547.